Rejestracja GOLF BOOKING

Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli Cię informować o nowych turniejach i wydarzeniach. W związku z tym wyrażam zgodę na […] przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego dotyczących produktów i usług G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 244A, 51-531 Wrocław, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 18 lipca 202) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w powyższym celu. Wiem, że w każdym momencie przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Jeśli nie wyrazisz zgody, nie będziemy mogli Cię informować np. rabatach i promocjach na piłki, green fee, sprzęt, wyjazdy zagraniczne. W związku z tym wyrażam zgodę na […] przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego dotyczących produktów i usług G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 244A, 51-531 Wrocław, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 18 lipca 202) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w powyższym celu. Wiem, że w każdym momencie przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Jeśli klikniesz tę zgodę, nasz Partner będzie mógł Ci ufundować np. bezpłatną prenumeratę magazynu Golf&Roll lub inny prezent golfowy. W związku z tym wyrażam zgodę na […] W związku z tym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu poprzez udostępnienie ich partnerom G24 Group Sp. z o.o. reprezentującym np. branżę samochodową i finansową, w celu umożliwienia tym podmiotom przedstawienia mi promocyjnych ofert na ich produkty lub usługi.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest G24 Group Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 244A, 51-531 Wrocław, tel.: +48 515 762 332 e-mail: sekretariat@g24group.pl . więcej […]

2. Kontakt z nami możliwy jest także drogą elektroniczną na adres iod@golf24.pl.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zamówienia.
4. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego G24 Group Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych).
5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
6. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą – Prawo telekomunikacyjne, zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. 7. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres iod@golf24.pl
. 8. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta użytkowników.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia ustania celu, dla którego zostały zebrane, czyli np. usunięcia konta lub zaprzestania działalności serwisu.
10. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),
b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie e) nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
f) usunięcia danych osobowych.
11. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rejestracja w 3 krokach

UZUPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wprowadź imię nazwisko oraz adres email, który będzie jednocześnie Twoim loginem do systemu Golf Booking

ODBIERZ EMAIL Z LINKIEM AKTYWACYJNYM

Aktywuj swoje konto i ustaw hasło do systemu

WERYFIKACJA KONTA

Posiadasz prawo do gry na jednym z pól golfowych dostępnych w systemie Golf Booking? Do 24H zweryfikujemy Twoje konto i połączymy je z Twoimi przywilejami.