JAK DOKONAĆ WPŁATY?

PRZELEW TRADYCYJNY
Wpłaty prosimy dokonać na konto:

Odbiorca: G24 Group Sp. z o.o.
Numer rachunku:48 1910 1048 2412 0190 4921 0001
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: Zamówienie #GB/numer_zamówienia/2018


PŁATNOŚCI PAYU
Płatność dokonywana jest na rzecz usługodawcy systemu GOLF BOOKING, G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222815, NIP: 8961379789, REGON: 933043872, Polska.