NASZA LOKALIZACJA

G24 Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 51-131 Wrocław przy ul. Żmigrodzka 244a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000222815. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 896-137-97-89. Wysokość kapitału zakładowego: 80 000,00 zł.